Publiceren via internet

Het principe van een nieuwssite

De journalistieke websites kennen een voor- en een achterkant.

De voorkant is de website zoals een bezoeker die ziet. Mits deze toegang heeft, wat niet het geval is bij nieuwssites voor de propedeuse en de tweede fase. De voorkant van deze nieuwssites is alleen te zien voor studenten en docenten die zijn ingelogd.

De achterkant van een site, in WordPress: het Dashboard, is de plek waar redacteuren hun stukken plaatsen en bewerken. Zij moeten daarvoor eerst inloggen.
Het Dashboard geeft een overzicht van alle geplaatste artikelen en hun status in de workflow. Ook conceptversies van artikelen zijn in hier te zien.

Er kan in deze online handleiding sprake zijn van berichten of artikelen, in principe wordt hetzelfde bedoeld.

De voorkant van een nieuwssite

Een nieuwssite laat nieuws zien. Het laatste nieuws heeft een prominente plaats op de voorpagina. Het nieuwsbericht zakt naar beneden wanneer het volgende ‘laatste nieuws’ wordt geplaatst.

Groot nieuws kan tijdelijk op de voorpagina worden vastgezet als sticky post. Het rolt dan niet met de berichtenstroom mee naar beneden.

Oudere berichten zijn, eenmaal van de voorpagina verdrongen, op verschillende manieren terug te vinden. De redacteur plaatst ieder bericht in een categorie, soms in meerdere categorieën. Deze categorieën corresponderen met de gelijknamige rubrieken die aan de voorkant in het menu staan.

De redacteur labelt een bericht met trefwoorden zodat het bericht via zoekmachines  makkelijker gevonden kan worden.

Beeldcultuur

Mensen kijken liever dan dat ze lezen. Zeker op internet. Ook voor journalisten is het  belang van beeldmateriaal evident. In deze online handleiding besteden we daar de nodige aandacht aan.

Auteurs- en publicatierechten!

! Regel altijd de rechten voor andermans werk in jouw publicatie! Voor tekst, beeld, geluid, maakt niet uit. Wek nooit de indruk dat jij iets onder jouw naam publiceert dat feitelijk van iemand anders is.

Zie bijvoorbeeld wikipediawww.rijksoverheid.nl,  www.auteursrecht.nlAuteursrecht en onderwijs en Creative Commons.