Exporteren voor verzending

Is je item af? Dan zul je er waarschijnlijk iets mee willen doen. Het Adobe Première project opsturen heeft geen zin want dat bestaat alleen maar uit verwijzingen naar het ruwe materiaal. Je moet je item dus eerst exporteren.

Afhankelijk van het publicatieplatform (internet, videoplayer, tv, anders) ga je je product op passende wijze exporteren.

Exporteren in de basis

Om je item te exporteren begin je altijd met het exporteren van de tijdslijn in de hoogst mogelijke kwaliteit. Je doet dit door op de tijdslijn een in en uitpunt te zetten aan het begin en het eind van je item. Gebruik nu de toetscombinatie cmd+M om je item te exporteren.

Exporteren voor verzending naar iemand anders

Een video bestand is hoe dan ook te groot om per mail naar iemand te sturen. Je kunt dit het makkelijkst doen via SURFfilesender: filesender.surf.nl. Zet de vervaldatum van de het bestand op de laatst mogelijke datum, meestal is dit tot 3 weken na de datum van verzending. Daarnaast is het belangrijk dat je het juiste bestandsformaat aanlevert. Vanuit Adobe Première kies je bij het exporteren voor format:”H.264″ en bij preset:”YouTube 1080p HD”.


Of download hier de handleiding Exporteren [pdf] van 2014.