Video

Video publiceren

Publicatie op Youtube of Vimeo

Je kunt je video uploaden naar YouTube of Vimeo. Voor beide publicatiekanalen heb je een account nodig.
Bij YouTube kun je onbeperkt video uploaden mits je account geverifieerd is.
Bij Vimeo mag je per week maar 500 Mb uploaden.
Dit betekent dat je op YouTube het bestand kunt uploaden dat is gemaakt bij je basis export.
Bij Vimeo upload je een bestand dat gemaakt is aan de hand van de handleiding die te vinden is onder “Exporteren voor verzenden naar iemand anders”.

Bij YouTube stel je voor het uploaden de dropdown waar public staat in op unlisted. Bij Vimeo stel je de privacy in tijdens het uploaden door naar het tabje Privacy te gaan en te kiezen voor Hide this video from Vimeo.com.

Publicatie op je afstudeersite

Zie: Comprimeren voor je afstudeersite.

Publicatie op een WordPress site

Zie: Plaats videobestanden

Publicatie in TV-uitzending

Zie: Exporteren voor een uitzending.