De tekst voor een freelanceopdracht kunt u mailen naar maaike.severijnen@hu.nl en dient de volgende informatie te bevatten:

– de werktitel van het project
– de aard van het werk
– de verwachte hoeveelheid werk
– de vereiste capaciteiten van de student(en)
– de periode waarin het werk verricht moet worden (en voor wanneer er gereageerd moet zijn)
– waar of van waaruit het werk verricht moet worden

– een link naar de website van de opdrachtgever + logo
– de NAW gegevens van de opdrachtgever (naam, adres, mail, tel.)
– eventuele financiële aspecten (staat er een vergoeding tegenover, worden onkosten vergoed, e.d.)

Formuleer de oproep zo, dat hij direct aan studenten gericht is en enthousiasmeert. Houd de lengte binnen de perken (maximaal 1 A4).

NB: Er komen doorgaans meer reacties binnen als er voor een opdracht betaald wordt. We laten de onderhandeling daarover aan opdrachtgever en student over.