De tekst voor een freelanceopdracht dient de volgende informatie te bevatten:

– de werktitel van het project
– de aard van het werk
– de verwachte hoeveelheid werk
– de vereiste capaciteiten van de student(en)
– de periode waarin het werk verricht moet worden
– waar of van waaruit het werk verricht moet worden

– een link naar de website van de opdrachtgever + logo
– de NAW gegevens van de opdrachtgever (naam, adres, mail, tel.)
– eventuele financiële aspecten (staat er een vergoeding tegenover, worden onkosten vergoed, e.d.)

NB: Er komen doorgaans meer reacties binnen als er voor een opdracht betaald wordt. Dat hoeft geen volwaardig tarief te zijn; we laten de onderhandeling daarover aan opdrachtgever en student over. Natuurlijk zijn er ook studenten die geld minder belangrijk vinden, zeker als het om een echt leuke klus gaat. Maar onze ervaring is wel dat de écht getalenteerde studenten vanaf deze fase in hun studie zelden gratis werken.