Waarvoor is deze site?

Op deze site is ruimte voor opdrachtgevers die graag een of meer studenten inschakelen om een klus te doen. Studenten die in hun 3e of 4e jaar het vak Freelance volgen (in het ‘oude’ curriculum), hebben toegang tot deze opdrachten. Zij moeten in maximaal 8 weken tijd minimaal 200 uren vullen met freelance werk en een deel van dat werk mag van deze site komen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat opdrachtgevers ingaan op reacties van anderen. Wil iemand een opdracht geplaatst hebben, dan beoordelen wij die op het journalistieke gehalte. Bedrijfsjournalistieke of commerciële opdrachten worden ook goedgekeurd, mits er journalistieke vaardigheden voor nodig zijn. Onze studenten zijn niet opgeleid om wervende folderteksten e.d. te schrijven maar een interview in een bedrijfsblad of voor een website, of een informatieve bedrijfsfilm kan bijvoorbeeld best.

Wat kost het?

Het is niet de bedoeling dat al het werk door onze studenten gratis wordt gedaan. Van commerciële opdrachtgevers of bijvoorbeeld overheden verwachten we wel een betaling. Die kan bescheiden zijn; we laten de onderhandeling daarover graag aan de studenten zelf over. Van media die zelf amper over geld beschikken, goede doelen of start ups zien we wel graag dat ze eventuele onkosten vergoeden. Het moet een student geen geld kosten om een opdracht voor iemand te doen.

Hoe verloopt het contact?

Ziet een student een opdracht die hem aanspreekt, dan neemt hij zelfstandig contact op met de opdrachtgever en probeert hij tot afspraken te komen. Het is mogelijk dat er meerdere studenten op 1 klus reageren; wij moedigen dat ook aan. Ga de concurrentie maar aan. De opdrachtgever kiest zelf met wie hij in zee gaat. Gaat iemand de klus uitvoeren, dan mailt hij eerst een werkplan naar zijn begeleidend docent. Daarin vertelt hij wat hij gaat doen, hoe hij het denkt te gaan aanpakken, hoeveel uren hij eraan kwijt zal zijn en wie zijn werk gaat beoordelen.

Voor hoeveel uren kunt u een student inschakelen?

De student mag niet meer dan 80% van de uren die hij moet vullen bij 1 opdrachtgever doen en minimaal 33% van het werk moet in de onafhankelijke journalistiek zijn. Hij verzamelt al het werk dat hij gemaakt/gedaan heeft in een portfolio, dat hij aan het einde van de periode bij de docent inlevert. De docent geeft dan een cijfer voor de totaalindruk die het portfolio maakt. Daarbij kijken we naar de producties zelf (zijn die op professioneel niveau) maar ook o.a. naar de werkplannen en procesverslagen en naar de mailcontacten die er waren met de opdrachtgevers. Of een opdrachtgever wel of niet tevreden was over het werk dat de student gedaan heeft, speelt geen rol bij de beoordeling door de docent. Dat neemt niet weg dat we graag horen hoe een student bevallen is. En als hij uren claimt voor werk dat geen tastbaar resultaat heeft opgeleverd, vragen wij de opdrachtgever wel om een bevestiging van die uren.

NB: het gebeurt vaak dat een student ‘blijft hangen’ nadat hij het vak heeft afgerond. Dat gebeurt natuurlijk alleen als zowel opdrachtgever als student tevreden is en de kans is groter als er voor een klus betaald wordt.

Voor vragen en opmerkingen: yolan.witterholt@hu.nl