Waarvoor is deze site?

Op deze site is ruimte voor opdrachtgevers die graag een of meer studenten inschakelen om een klus te doen. Met ingang van het studiejaar 2018-2019 is deze site zowel toegankelijk voor studenten die in hun 3e of 4e jaar het oude vak Freelance volgen als voor studenten die in het nieuwe curriculum het vak Freelance al in jaar 2 doen. De ouderejaars moeten in maximaal 8 weken tijd minimaal 200 uren vullen met freelance werk en een deel van dat werk mag van deze site komen. De tweedejaars zullen de site vooral bezoeken op zoek naar kortdurende klussen, want zij hoeven slechts 40 uur te vullen.

Het gebeurt geregeld dat een student ‘blijft hangen’ bij een opdrachtgever (zeker als er betaald wordt) en er dus een leuk baantje aan overhoudt. Daartegen is geen enkel bezwaar.

Wie op deze site een opdracht wil plaatsen, kan daarom vragen via de mail (maaike.severijnen@hu.nl). Wij beoordelen die opdracht dan op het journalistieke gehalte en gaan al dan niet over tot plaatsing. Bedrijfsjournalistieke of commerciële opdrachten worden ook goedgekeurd, mits er journalistieke vaardigheden voor nodig zijn. Onze studenten zijn niet opgeleid om wervende folderteksten e.d. te schrijven maar een interview in een bedrijfsblad of voor een website, of een informatieve bedrijfsfilm kan bijvoorbeeld best.

Dringend verzoek: kan een opdracht van de site gehaald, wilt u dat dan melden, met de titel van de opdracht erbij zoals die op de site staat. Dan kunnen we hem snel verwijderen. Er staan veel opdrachten op de site die voor langere tijd gelden, daarom kunnen we ze niet eenvoudigweg allemaal verwijderen na een onderwijsperiode. Het is wel storend als er veel dingen op staan die niet meer aan de orde zijn, dat is frusstrerend voor de studenten die er toch achteraan gaan. En ook voor opdrachtgevers zelf, die aldoor mails van studenten krijgen.

Wat kost het?

Adverteren is gratis, maar het is niet de bedoeling dat al het werk door onze studenten gratis wordt gedaan. Van commerciële opdrachtgevers of bijvoorbeeld overheden verwachten we wel een betaling aan de student. Die kan bescheiden zijn; we laten de onderhandeling daarover graag aan de studenten zelf over. Van media die zelf amper over geld beschikken, goede doelen of start ups zien we wel graag dat ze eventuele onkosten vergoeden. Het moet een student geen geld kosten om een opdracht voor iemand te doen.

Hoe verloopt het contact?

Ziet een student een opdracht die hem aanspreekt, dan neemt hij zelfstandig contact op met de opdrachtgever en probeert hij tot afspraken te komen. Het is mogelijk dat er meerdere studenten op 1 klus reageren; wij moedigen dat ook aan. Ga de concurrentie maar aan. Als u een opdracht laat plaatsen, kan het dus zijn dat er zowel tweedejaars als ouderejaars studenten reageren. U bepaalt uiteindelijk zelf met wie u in zee gaat. Komt het tot een afspraak en gaat iemand de klus uitvoeren, dan mailt hij eerst een werkplan naar zijn begeleidend docent. Daarin vertelt hij wat hij gaat doen, hoe hij het denkt te gaan aanpakken, hoeveel uren hij eraan kwijt zal zijn en wie zijn werk gaat beoordelen.

Voor hoeveel uren kunt u een student inschakelen?

De ouderejaars student mag niet meer dan 80% van de uren die hij moet vullen bij 1 opdrachtgever doen en minimaal 33% van het werk moet in de onafhankelijke journalistiek zijn. Niet alles wat hij doet mag van deze site afkomstig zijn. De tweedejaars student mag slechts voor de helft van zijn uren opdrachten van deze site halen.

Studenten verzamelen het werk dat ze gedaan hebben in een portfolio, dat ze aan het einde van de periode bij de docent inleveren. De docent geeft dan een cijfer voor de totaalindruk die het portfolio maakt. Daarbij kijken we naar de producties zelf (zijn die op professioneel niveau) maar ook o.a. naar de werkplannen en procesverslagen en naar de mailcontacten die er waren met de opdrachtgevers. Of een opdrachtgever wel of niet tevreden was over het werk dat de student gedaan heeft, speelt geen rol bij de beoordeling door de docent. Dat neemt niet weg dat we graag horen hoe een student bevallen is. En als die uren claimt voor werk dat geen tastbaar resultaat heeft opgeleverd, vragen wij de opdrachtgever wel om een bevestiging van die uren.

Voor vragen en opmerkingen: maaike.severijnen@hu.nl