Vlaardingen heeft een lange historie. Reeds lang voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in deze streek. In de achtste eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van Vlaardingen. In 1273 krijgt Vlaardingen stadsrechten. De visserij is voor Vlaardingen tot de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste bron van inkomsten geweest. Vlaardingen was eeuwenlang het centrum van de Nederlandse haringvisserij, en dankt daaraan haar bijnaam ‘Haringstad’. De opbouw van en vele panden in het historische stadscentrum herinneren aan dit roemrijke verleden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn echter helaas door gebrek aan historisch besef veel waardevolle panden en stadsgezichten verdwenen. Dit was de directe aanleiding voor de oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen op 20 januari 1967. Van meet af aan heeft de HVV zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad. Maar zij ziet het ook als een belangrijke taak om de geschiedenis van de stad in woord en beeld vast te leggen.

Ieder jaar geeft de HVV een Historisch Jaarboek uit. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de kronieken van het voorgaande jaar en van 50 jaar daarvoor. Wij zijn op zoek naar enthousiaste studenten die mee zouden willen werken aan het opstellen van die kronieken. Dat betekent dat je in samenwerking met en in het Stadsarchief Vlaardingen de belangrijkste feiten en gebeurtenissen in Vlaardingen zoals die in de kranten zijn gepubliceerd selecteert en in korte en bondige vorm samenvat. Lijkt het je leuk om mee te werken aan het vastleggen van de geschiedenis van  Vlaardingen, ga je graag accuraat en onpartijdig te werk en heb je van nature een kritische geest, dan is een stageplek bij de Historische Vereniging Vlaardingen misschien wel iets voor jou. Een vergoeding kunnen we helaas niet bieden, maar wel eeuwige roem door de vermelding van je naam als auteur van de kronieken in het Historisch Jaarboek.

Ben je geïnteresseerd  geworden, dan kun je mailen naar: info@hvv-vlaardingen.nl.