Achtergrond

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Naast het bouwen van nieuwe woningen zijn andere oplossingen nodig. Het stimuleren van doorstroming van senioren op de woningmarkt kan een deel van de oplossing zijn. De woningen die zij achterlaten, komen hierdoor beschikbaar voor anderen. Dit lost de schaarste niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling. Maar we weten ook dat senioren honkvast zijn. Zij verhuizen niet graag, zijn niet bekend met het woningaanbod, zien financiële nadelen van verhuizen, ze zijn gehecht aan de eigen woning, hun buurt en sociale netwerk.

In 2021-2022 werkt kennis- en netwerkorganisatie Platform31 in het ‘experiment doorstroming van senioren op de woningmarkt’ met gemeenten, corporaties, maatschappelijke initiatieven en marktpartijen aan het versterken van lokale aanpakken hiervoor.
Wij hebben de aanpakken ingedeeld naar vijf interventie-categorieën. Zie de tabel hieronder. Dit is een schema voor beleidsmakers, maar het is zeker nog niet in taal van senioren zelf. Daar willen wij in deze opdracht werk van maken en daar gaat deze klus over.

Persoonlijke verhalen

Een van de onderwerpen waarop we inzoomen in het experiment is de motivatie van senioren om van een grote woning naar een kleine woning te verhuizen. Wat trekt hen aan in de nieuwe woning? Wat deed hen besluiten te verhuizen? En welke ondersteuning konden zij gebruiken in het keuzeproces en bij de verhuizing zelf?

Met deze vragen in de hand interview je 10-12 senioren over hun verhuizing. Als het kan tijdens een persoonlijk gesprek (eventueel als gevolg van de corona-maatregelen telefonisch of via beeldbellen). Op basis van de interviews maak je van elke senior een persoonlijk portret. Deze tekstportretten vormen met een inleiding van Platform31 over het verhuisgedrag van senioren een publicatie die Platform31 in het kader van het experiment zal uitbrengen.

Wat vragen we van jou?

We zijn op zoek naar een student die het leuk vindt met (oudere) mensen in gesprek te gaan over een belangrijk moment in hun leven en dat op een treffende wijze in tekst weet vast te leggen. De taken bestaan uit:

  • Het afnemen van de interviews;
  • Het verwerken van de interviews tot een tekstportret;
  • Het maken van een fotoportret voor bij het interview.

Deze opdracht werk je uit in de periode februari tot en met april 2022.

Er is een vergoeding beschikbaar van 250 euro. Daarnaast is een onkostenvergoeding beschikbaar voor eventuele reiskosten.

Interesse?

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 28 januari 2022. Heb je vragen of wil je solliciteren, neemt dan contact op met Marja Uijterwaal: marja.uijterwaal@platform31.nl of (06) 8281 2602.

Meer informatie over Platform31: www.platform31.nl