Door de Corona-crisis zijn veel mensen in Utrecht gaan nadenken over hoe het anders moet, over hoe we anders kunnen samenleven, over een andere economie en anders omgaan met de aarde. Nu is de vraag: Hoe houden we dit vast? Hoe maken we een mooier Utrecht na Corona en hoe herstellen én vernieuwen we als stad, als gemeenschap? Wat zijn hoopvolle ontwikkelingen? Waar zijn de belangrijke initiatieven? Wat zijn de interessante dwarsverbanden die de weg wijzen naar een mooiere toekomst.

In de podcastserie voeren we een gesprek (30 à 40 minuten) met een (of meer) persoon die centraal staat in een buurtinitiatief, een sociale onderneming, een samenwerking tussen gemeente en anderen, of presenteren we een ander voorbeeld waarin mensen bezig zijn met een mooier, sociaal rechtvaardiger Utrecht met respect voor de aarde en ecologie. Naast die centrale persoon spreken we met een ‘vernieuwer van de tweede generatie’. Dat is iemand die is aangehaakt, is geïnspireerd en er een nieuwe draai aan geeft.

We zoeken een enthousiaste journalist in opleiding om hierbij te helpen. Taken zijn bijvoorbeeld: research, redactie en productie, teksten voor op de website, contacten onderhouden, promotie van de podcast. Je werkt nauw samen met een of twee andere podcastmakers.
Tijdsbesteding: zes a acht uren per week, flexibel in te vullen.
Er kan (nog) geen honorarium worden geboden.

Relatie met De Transitie Motor

Dit initiatief is geboren in het netwerk De Transitie Motor Utrecht-regio. Een groep (momenteel 80 personen) van mensen die actief zijn als vrijwilliger en/of professional op terrein van allerlei transities: participatie, biodiversiteit, gezondheidszorg, de nieuwe overheid, circulaire economie, coöperaties, circulaire businessmodellen, gezonde leefomgeving, et cetera.  In het netwerk nemen ook werkers in de publieke sector (provincie, gemeente, waterschap, EZK)  deel (meestal op persoonlijke titel). We voeren een wekelijks zoomgesprek en willen iets teweeg brengen in Utrecht. We zijn op weg om uit te vinden hoe.

Dit Utrechts netwerk is aangesloten bij de landelijke Transitie Motor. Deze heeft een website De Transitie Motor

De podcast ‘Op transitie-expeditie in Utrecht’ is onafhankelijk en heeft een journalistieke aanpak. Dankzij de relatie met het netwerk kunnen de podcasts inspelen op wat er gaande is. Tegelijk is het netwerk een van de kanalen ter verspreiding ervan.

Er is een eerste aflevering gemaakt: Op Transitie-expeditie in De Uithof. Het plan is om nog een tweede aflevering te maken over De Uithof. Doe je mee?

Maker
Deze podcast zal worden geproduceerd onder leiding van Louise Boelens. In een eerdere fase van haar loopbaan was zij freelance-journalist voor diverse bladen en deed ze ook eindredactie. Ze schreef drie boeken en verzorgde drie jaar lang de rubriek ‘voor al uw vragen op de werkvloer’ voor dagblad Trouw. Dit voorjaar maakte zij (in coproductie) de podcastserie Kiemkracht!

Meer informatie: Louise Boelens,
T 06 21590926   I  E l.boelens@bureauboelens.nl