Betreft 6 interviews voor een magazine over zorgvastgoed in opdracht van woningcorporatie SOR (Rotterdam).

We zoeken een enthousiaste freelance journalist (van de school voor de Journalistiek) voor het verzorgen van een aantal interviews met vooraanstaande specialisten over zorgvastgoed voor een magazine van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR). Ben je op korte termijn beschikbaar en bruis je van de energie? Neem dan contact met ons op!

Achtergrond van de vraag: SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, is een specialistische woningcorporatie voor ouderen. We hebben relatief veel zorgvastgoed (verzorgingshuizen en verpleeghuizen) in bezit. Om aan te tonen dat er veel kansen in dit type vastgoed zitten gaan we een makkelijk leesbaar ‘magazine’ maken. Wij zorgen voor de opmaak en de (beleidsmatige) inhoud. Een belangrijk onderdeel van het magazine wordt gevormd door 6 interviews met geselecteerde specialisten: een vastgoedontwikkelaar, een zorgondernemer, de bestuurder van onze woningcorporatie, een architect, een bestuurder in de zorg en een taxateur. De doelgroep van het magazine is ons netwerk van stakeholders.

Aard van het werk: We zoeken een student die met ons nadenkt over de inhoud van de vragen en de interviews (met foto’s) zelf verzorgt.

Vereiste capaciteiten van de student(en): Omdat de te interviewen personen specialisten op hun vakgebied zijn zoeken we intelligente en gewiekste studenten die in staat zijn om mee te denken over / te reflecteren op de vragen voor de interviews. We hebben per interview een specifiek doel voor ogen. Je moet dus ook scherp genoeg zijn om door te vragen tijdens het interview.

Daarnaast willen we een ‘professionele’ foto van de persoon die geïnterviewd wordt. Daarvoor zoeken we iemand met passende fotografie-skills. De opdracht mag door één student of in een duo uitgevoerd worden.

Verwachte hoeveelheid werk (uren)

  • Voorbereiding / afstemming van de vragen 2,0 uur
  • Interviews houden met foto (6 interviews) 6,0 uur
  • Uitwerken interviews tot een artikel (6 interviews)       12,0 uur

TOTAAL                                                                                     20,0 uur

De uitgeschreven interviews kunnen als ruwe tekst aangeboden worden.

Periode

  • Voorbereiding week 1 2020
  • De interviews week 2 en 3
  • Verwerken interviews week 3 en 4

De uiterste datum waarop gereageerd kan worden is 31 dec 2019.

Gegevens opdrachtgever

Meer informatie over SOR is te vinden op onze website www.sor.nl.

Contactpersoon voor deze opdracht is Stefan Kusters t:06-30709796 e:s.kusters@sor.nl

Geboden

We bieden een vaste vergoeding van € 500,00 (€ 25 per uur) voor de hierboven beschreven werkzaamheden.