Onderzoeker gezocht om een inwoners-tevredenheidsonderzoek te doen en het kijk- en luistergedrag in beeld te brengen voor de Stichting Lokale omroep Bodegraven.                      Een Lokale omroep onderscheidt zich van regionale omroepen door zijn sterk lokaal gericht karakter. Het Commissariaat van de Media (CvdM) wijst telkens voor een termijn van vijf jaar per gemeente aan welke omroep een zendmachtiging krijgt en als lokale omroep uit mag zenden. Deze aanwijzing betekent recht op een gemeentelijke subsidie.  Een van de voorwaarden die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft gesteld aan het verstrekken van deze subsidie is dat er een onderzoek wordt gedaan naar de kijk- en luistercijfers en dat er een inwoners-tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Daarom zoeken wij 1 of 2 gemotiveerde studenten die kunnen doorpakken en die voor ons het onderstaande onderzoek willen gaan verrichten. Kun je ons helpen?

De onderzoeksvraag

Naast het schrijven van een onderzoeksplan en –opzet zal het onderzoek minimaal moeten bestaan uit de twee volgende onderdelen:

  1. Een kwantitatief deel naar de naamsbekendheid van RTV Bodegraven binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het algemeen en binnen de doelgroepen van onze omroep in het bijzonder.

Deze doelgroepen zijn resp. maatschappelijk zorg en welzijn, cultuur en kunst, kerkgenootschappen, onderwijs, werkgevers/nemers en sport en recreatie.

  1. Een kwalitatief onderzoek bestaande uit korte interviews met in totaal 18 vertegenwoordigers uit de doelgroepen (3 per genoemde groep).

De uitwerking van de opdracht dient minimaal te omvatten;

  • Het maken van een multiple choicevragenlijst;
  • Het turven van de naamsbekendheid op een aantal locaties waar onze doelgroepen aanwezig zijn.  (Max. 12 locaties);
  • Het uitvoeren van 18 interviews;
  • Het verwerken van de uitkomsten met conclusies en eventueel het schrijven van

een aanvullend advies.

Wat bieden we je? Vanuit onze organisatie bieden wij zowel vanuit het bestuur als vanuit andere organen de nodige begeleiding en input. Daarnaast zal er sprake zijn van een kleine vergoeding en in overleg vergoeding van te maken onkosten.

Het tijdschema is maximaal 6 maanden (dus dit gaat wel over de grens van het vak Freelance heen. Misschien kun je dit samen doen met een student die na deze periode Freelance doet YW)

Contactpersoon; Nel de Wilde, voorzitter RTV Bodegraven  Tel: 0640645905

Email: bestuursleden@rtvbodegraven.nl  t.n.v. Nel de Wilde