Utrecht bereikbaar!  Toekomst van mobiliteit in Utrecht

In november vindt de Utrecht Mobility Challenge plaats, een project waarbij studententeams van HU, UU en ROC samen werken aan mobiliteitsoplossingen voor de toekomst, samen met verschillende bedrijven en gemeente Utrecht. De challenge vindt plaats op verschillende plekken in Utrecht (oa gemeente en Rijkswaterstaat).

We zijn hiervoor op zoek naar een (of meerdere) freelancers die een verslag willen maken van de challenge, de uitkomsten en het vervolg.

Dit verslag willen we graag in beeld (fotografie) en tekst laten uitwerken, liefst in de vorm van een magazine of vergelijkbaar.

Het gaat om een informatief verslag van het proces, interviews met betrokkenen en een weergave van de uitkomsten.

De challenge loopt van 14 – 22 november, maar daarna kan er ook aan doorgewerkt worden, tot eind november/begin december.

Reacties uiterlijk 12 november.

In opdracht van de Utrecht Challenge Alliantie (www.utrechtchallengealliantie.nl)

Contactpersoon : Erik Mooij  06 42211722

Erik.mooij@hu.nl

De vergoeding is 500 euro (totaal)