De Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog in Zaanstad heeft behoefte aan een rapport waarin beschreven staat wat de gemeente Zaanstad vanaf de jaren tachtig tot nu toe de woonwijk Westerkoog verkeerskundig heeft aangedaan. Een prachtige woonwijk in Zaanstad met goede verbindingen naar Amsterdam en het noorden zowel per OV als per auto.

De oorspronkelijk getekende weg binnendoor de wijk om een verkeerverbinding te creëren met de naastliggende woonwijk Westerwatering  is tot nu toe niet gerealiseerd. In plaats daarvan wordt de bestaande rondweg hiervoor gebruikt, weliswaar buiten spitstijden, maar het huidige coalitieakkoord van de gemeente spreekt over een 24/7 gebruik van de rondweg. De meeste bewoners van Westerkoog zijn absoluut niet blij met deze plannen en voelen zich niet serieus genomen door de gemeente, sterker nog: zij ervaren zichzelf als het verkeerskundig afvoerputje van Zaanstad.

Dat is de reden van oprichting van de eerder genoemde Stichting die zich ten doel stelt de weg binnendoor te gebruiken, omdat het gebruik daarvan toekomstvast is gelet op de enorme woningbouw in Westerwatering. Het gebruik van een door de gemeente gewenste rondweg is dat beslist niet, bovendien zou dat tientallen te kappen bomen betekenen……

Van de student(en) willen we graag dat ze in deze materie duiken en historische research doen en de gang van zaken in een rapportage beschrijven. Wij beschikken over een ervaren journalist die de studenten bijstaat.

Belangstelling? Neem contact op met Kees Kos: 0651091052