Polsbroek is een dorpje van ong. 1200 inwoners onder de rook van Utrecht (25 km). De plaatselijke dorpsvereniging heeft het idee / de ambitie om een boek te gaan geven met de geschiedenis van Polsbroek. (Een eeuw of een halve eeuw?), in ieder geval door middel van een ‘oral history’. We willen verschillende markante en minder markante (oud)Polsbroekers interviewen over leuke onderwerpen:

Bijvoorbeeld:

  1. Oude eigenaren van de (opgeheven) kruidenierszaak over de Polsbroekse middenstand;
  2. Drie gebroeders Zijderlaan over de voerfabriek Zijderlaan;
  3. Oud coach het oude zes-bedreigde-dorpenspel waar Polsbroek in de jaren ’80 excelleerde;
  4. Een melkveehouderij over hoe het vroeger ging;
  5. De bouwtijd van ‘de nieuwbouw’;
  6. Een oud-dominee die in Polsbroek heeft gestaan of een oud-trainer van de plaatselijke voetbal;
  7. De ruilverkaveling Lopikerwaard;
  8. Oud politicus over de tijd dat Polsbroek een eigen gemeente was;
  9. Mevrouw De Heer (met 10 zonen en geen dochters)?

Ofwel: het is fijn als het waar is, maar een leuk verhaal kan ook het begin van een legende zijn.

Wat verwachten wij van jou?

Het afnemen van het interviews en het schrijven van een leuke, goed leesbare tekst. Een interview kost je een dagdeel (incl. reizen), het uitwerken verwacht ik ook. Wij werken vooralsnog niet met een deadline, het zou echter mooi zijn als het ruwe materiaal voor het boek in 2019 klaar is. Je werkt op eigen initiatief, wij spannen ons in voor de opmaak/layout, meedenken en contacten leggen met (oud-)polsbroekers, de financiering (sponsoring) voor het drukken/uitgeven in eigen beheer door de Dorpsvereniging. Alles wordt eigendom van Dorpsvereniging Polsbroek.

Financieel: in overleg kunnen gemaakte onkosten worden vergoed.

Dorpsvereniging Polsbroek, Peter Jan de Jong (vz), dorpsverenigingpolsbroek@gmail.com , tel. 06 53896973. Onze website: www.dorpsverenigingpolsbroek.nl