De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die maag-, lever- en darmziekten wil voorkomen en bestrijden en daarbij de kwaliteit van leven van patiënten wil verbeteren. Vanuit ons kantoor in Amersfoort werken zo’n 30 mensen aan voorlichting, fondsenwerving en communicatie rondom een gezonde buik. Het fonds ontvangt zo’n €7 miljoen per jaar en heeft rond de 95.000 donateurs.

Eén van de projecten waar we aan werken is de lobby voor meer toiletten in Nederland. Dat er een tekort is aan openbare toiletten in Nederland is voor iedereen vervelend, maar voor de twee miljoen buikpatiënten al helemaal. En als zij bij een winkel, supermarkt of café naar de wc willen, dan worden ze vier op de tien keer geweigerd. Daarom zijn er betere afspraken met winkels en horeca nodig, maar ook meer openbare toiletunits in het straatbeeld. We proberen daarom gemeenten te overtuigen die afspraken te maken en die toiletten neer te zetten.

Op dit moment voeren veel raadsfracties onderhandelingen om te komen tot een nieuw raads- of coalitieakkoord. In zo’n akkoord willen wij natuurlijk zoveel mogelijk zinnetjes zien als ‘Het nieuwe college zet zich in voor het installeren van drie openbare toiletten in de drie kernen van onze gemeente voor 2020’ of iets als ‘We gaan in gesprek met horeca en retail in onze gemeente om samen te komen tot meer opengestelde toiletten, want we vinden dit horen bij een gastvrije stad’.

We zijn erg benieuwd of die zinnen er ook echt in staan! En, als ze er niet in staan, of er wel aanknopingspunten in staan om over toiletten te beginnen. Daarbij denken we aan termen als ‘gastvrijheid’, ‘leefbaarheid’, ‘levendige binnenstad’ of ‘wildplassen aanpakken’. We zoeken daarom één of meerdere studenten journalistiek om ons te helpen de akkoorden te lezen en te analyseren wie er wat over zegt. De gemeenten die er met actiefste mee aan de slag zijn gegaan willen we vervolgens bezoeken en in het zonnetje zetten. Daarvan willen we een verslag maken, bijvoorbeeld in de vorm van een reportage of een videoverslag. Ook van de analyse van alle akkoorden willen we minstens een persbericht en een achtergrondartikel maken.

– de werktitel van het project: analyse gemeentelijke akkoorden 2018-2022 op betekenis voor openbare en opengestelde toiletten.
– de aard van het werk: lezen van de akkoorden, schrijven van een persbericht en achtergrondartikel, schrijven van een reportage bij, of maken van een videoverslag van het bezoeken van een gemeente.
– de verwachte hoeveelheid werk: er zijn 335 gemeenten die meededen aan de verkiezingen van 21 maart 2018. We schatten in dat het werk zo’n 80 uur bedraagt: 40 uur analyseren, 40 uur schrijven. We willen ons richten op de top-50 grootste gemeenten, maar als de student(en) meer tijd hebben dan kunnen we het aantal te analyseren akkoorden uitbreiden, en de beloning natuurlijk ook.
– de vereiste capaciteiten van de student(en): snel kunnen zoeken op meerdere sleutelwoorden, goed kunnen schrijven, liefst ook mooie infographics en een videoverslag kunnen maken. Als de student zelf buikpatiënt is, dan is dat voor ons een pré.
– de periode waarin het werk verricht moet worden: mei/juni 2018
– waar of van waaruit het werk verricht moet worden: deels vanuit het kantoor van de MLDS, deels vanuit huis of de Hogeschool
– Vergoeding: 
€200 plus onkostenvergoeding (en reiskostenvergoeding indien niet in het bezit van een OV-Studentenkaart).

 

CONTACT: Sandra Helmus, Maag Lever Darm Stichting, Stationsplein 123, 3818 LE Amersfoort, sandrahelmus@mlds.nl, 06 53 17 60 18.