Vernieuwende praktijken in beeld: Vijf 3 minuten documentaires over ‘vernieuwende projecten uit het werkveld Welzijn voor de site van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

Aard van het werk: Script schrijven n.a.v. een aangeleverde good practice, interviewen, filmen, monteren

Achtergrond: Het kennisplatform Utrecht Sociaal is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, vrijwilligers-, welzijns- en cliëntenorganisaties en kennisinstellingen (Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek) in de regio Utrecht.
Binnen dit samenwerkingsverband richten wij ons op een vijftal thema’s (zie www.kus.hu.nl) waarvoor wij onderzoek doen, kennis ontwikkelen, kennis delen, ontmoetingen tot stand brengen, studenten en professionals opleiden en bijscholen.

In het sociaal domein vinden tal van nieuwe interessante initiatieven plaats die wij graag in beeld zouden willen brengen zodat andere organisaties hiervan kunnen leren en mogelijk kunnen overnemen. Om deze reden starten we dit jaar met het in beeld brengen van ca 5 ‘vernieuwende projecten’.

Je begint met het maken van 1 mini-documentaire. Als de samenwerking naar tevredenheid verloopt, kun je ook de andere mini-documentaires maken.  We plaatsen de mini-documentaires met een frequentie van een keer per twee maanden op onze site vanaf maart tot december. Je kunt de mini- documentaires achter elkaar opnemen en aanleveren of tweemaandelijks opleveren.

Je krijgt van ons een good practice en een filmlocatie. Na overleg met betrokkenen schrijf je een script. Vervolgens kijken we of dit eea goed in beeld brengt. Daarna voer je het script uit.

Verwachte hoeveelheid werk: 5-10 uur per filmpje? Inclusief reistijd.

Opdracht voor 1 of 2 studenten.

Vereiste capaciteiten
Interviewtechnieken
Ervaring met filmen en monteren

Website
www.kus.hu.nl

Opdrachtgever
Mail bij interesse naar kus@hu.nl t.a.v. Mirjam Kruisselbrink

Vergoeding
Een vergoeding is bespreekbaar.