hulogo

Journalisten voor blog opleidingsbureau Hogeschool Utrecht

Centrum voor Communicatie & Journalistiek (CCJ) organiseert cursussen en trainingen voor professionals op het gebied van communicatie, schrijven en journalistiek. De praktische cursusinformatie staat op de website www.cursussen.hu.nl vermeld.

CCJ wil meer aanvullende achtergrondinformatie bieden over de trainingen, maar ook over het vakgebied. Hiervoor starten we met een blog waar bijvoorbeeld (geschreven of gefilmde) interviews met trainers staan, verslagen van evenementen of bijzondere trainingen die CCJ organiseert, verwijzingen naar interessante onderzoeken van het lectoraat, interviews met klanten of cursisten, enzovoort.

Voor het maken van deze bijdragen zoekt CCJ voor een periode van drie maanden twee studenten die wekelijks één of twee artikelen maken.

Start per 1 oktober.

Meer informatie: goof.vandewinkel@hu.nl