‘Joods zijn kenmerkt een groot deel van wie ik ben’, vertelt rabbijn Sebbag, ‘ het is een leefstijl, mijn traditie en het behoort tot mijn geloof.’ Menachem Sebbag is hoofdrabbijn bij de Nederlandse krijgsmacht, daar geeft hij leiding aan de twee andere rabbijnen. De rabbijn is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw en een tweeling van 18 jaar oud.

 

Vanuit huis is de rabbijn orthodox opgevoed en opgegroeid met de joodse leer en tradities, zo groeide bij hem de wil om zijn leven te wijden aan pastorale zorg. Pastorale zorg houd in dat er vanuit een geloofsovertuiging geestelijke zorg word gegeven aan mensen. Zo kan een pastorale werker advies geven over bepaalde situaties of alleen een luisterend oor beiden. ‘Ik hoefde niet per se rabbijn te worden, maar was wel op zoek om iets te doen met mijn leven om iets voor iemand te betekenen.’ Als publiek figuur heeft Sebbag dagelijks gesprekken met mensen die een ander geloof hebben of een andere visie op het jodendom heeft. ‘Ik kijk naar de schepper en zijn schepsel. We zijn allemaal schepsels van God, elk mens en iedere boom.’ Mensen die niet hetzelfde geloven als Sebbag zijn in zijn ogen hetzelfde, iedereen is gelijkwaardig en heeft een eigen levensweg. ‘Ik ben bedoelt om iemand te ondersteunen in het leven. Ik heb even veel verplichting naar mijn buurman als mijn gezin. Het is allemaal een deel van Gods plan in mijn leven’

 

Net als de meeste joden houd ook Rabbijn Sabbeg zich aan de sabbat. Hij beschrijft de sabbat als een dag om al het tijdelijke even los te laten. ‘De sabbat is niet een rustdag als lekker uitslapen. Ik probeer mij dan te focussen op het spirituele. Alle elektronische apparatuur, zoals de tv en de telefoons gaan uit.” Met zijn zonen en vrouw zitten ze dan om de tafel en filosoferen over het geloof en hebben het over de dingen die duren in het leven. ‘Als je geen vragen stelt dan krijg je ook geen antwoorden. Het is daarom goed dat jonge mensen vragen hebben over het geloof.’ Zo legt Sabbeg ook uit dat als iedereen geen vragen stelt dan blijven we allemaal op onze eigen eiland, maar wanneer we vragen stellen dan gaan mensen communiceren. ‘Mensen komen met vragen stellen tot elkaar.’

Twijfelen over het geloof doet Rabbijn Sabbeg elke dag. ‘Als je iets weet dan twijfel je niet, maar als je gelooft dan twijfel je elke dag.’ Zo legt hij uit dat geloof volgens hem niet iets is dat je van buitenaf moet zoeken, maar dat het iets gevoelsmatig is. Het is volgens hem dan ook geen wetenschap, met wetenschap weet je iets zeker. Zo kan Sabbeg zijn geloof wel onderbouwen met dingen vanuit praktijk, maar het geloof is bij hem gevoelsmatig. ‘Geloven in het godsbestaan is nooit bedoelt als wetenschap, maar bedoelt als uitdaging om ondanks de twijfel wel te geloven.’

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.