Op zwarte turnschoenen staat een kleine groep van vijf mannen en één vrouw staat in een gymzaal in de binnenstad van Hoorn. De hand gesloten in een vuist en de andere er plat tegen aan, met een kleine buiging naar elkaar toe laat de les nu echt beginnen.

Hoewel het op het eerste gezicht geen vechtkunst lijkt is Tai Chi toch een zelfverdedigingssport. ‘Je bent bezig jezelf vooral mentaal te trainen’, legt leraar Willem Hartog uit, ‘daardoor kan je beter anticiperen wat iemand gaat doen.’ Tijdens de les lopen de leerlingen stap voor stap naar voren. Met elke stap die ze nemen zie je ze nadenken over hoe ze hun voet neer moeten zetten. Ondanks dat ze geconcentreerd lopen, dreigen ze af en toe een beetje hun balans te verliezen. ‘Ontdek waar je de fout in gaat en ga anders nog rustiger lopen om het punt te vinden.’

Tai Chi komt vanuit het taoïsme waarbij innerlijke harmonie heel belangrijk is. Hartog voegt daaraan toe dat er wordt gekeken naar hoe je jezelf het beste kan optimaliseren. De groep gaat verder met vormen die worden aangegeven door Willem. Zo geeft hij de opdracht aan de groep ‘Pak de mus bij de staart’ en de groep doet op rustig tempo de opdracht uitvoeren. De groep krijgt vervolgens een reeks opdrachten en langzaam beweegt de ene arm langs de andere arm en stappen ze op hun turnschoenen rustig vooruit. Vervolgens worden er namen van bewegingen genoemd als ‘Breng de tijger terug naar de berg’ en ‘gooi het net uit’, termen die nietszeggend lijken, maar de groep doet ze een voor een uitvoeren.

Hoewel de hele ruimte zo stil is dat je een naald zou kunnen horen vallen, zijn de mensen tijdens de oefening zo geconcentreerd bezig, dat je ze haast hoort denken. De precisie die in het voetwerk en de bewegingen van de armen die gevraagd wordt, doet denken aan een balletles, totdat Willem een van de leerlingen vertelt om de armen hoog te houden, ter bescherming. ‘Het blijft een verdedigingskunst, net als boksen.’

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.