Verhaalstructuur

Structuur in drieën

De inhoud van verhalen is uniek, de vorm is universeel. De meeste universele vorm is die van Begin, Midden, Eind. Dat lijkt een dooddoener van jewelste. Natuurlijk heeft elk verhaal een begin, een midden en een eind. Al was het maar dat je ergens moet beginnen, en ergens moet eindigen. En daartussen zit dan ook nog een stuk, dat het midden is. Maar zo simpel is het niet. Begin, midden en eind moeten een duidelijke samenhang vertonen. Het midden is de uitwerking van het begin en het eind maakt het verhaal rond en geeft het zijn betekenis. Wat voor een genre je ook kiest: het begin roept een vraag op, in het midden wordt die vraag uitgewerkt en het einde is het antwoord op de vraag. Dit principe gaat op voor alle genres.

R&NA1R&NA2&R&NA3&R&NA$


 Deze structuur kun je in verschillende genres toepassen

 R&NA5&R&N6


Je hoeft je verhaal niet chronologisch te vertellen. Zolang je maar niet teveel verspringt in de tijd. Begrijpelijkheid staat voorop.

R&N&

Structuur in 5 stappen

In films, toneelstukken en grote verhalen wordt ook vaak een indeling in 5’en gebruikt. Dat ziet er zo uit:

R&N8

Structuur in 12 stappen

Je kunt de structuur nog verder opdelen, en wel in 12 stappen. Die structuur houden we aan voor de queeste. Zie hiervoor ook het boek ‘Storytelling in 12 stappen”

R&N9

Hier in de uitwerking van Bouma

12 stappen