Trendverhaal

Presentatie

Opdracht

Schrijf een trendverhaal volgens de Wallstreet Journal-formule, ook wel ‘nut graph story‘ genoemd. Baseer je verhaal op wetenschappelijk onderzoek over religie in Nederland.

Bronnen
 • Hier vind je de instructie.
 •  Op deze site vind je informatie over onderzoek naar religie in de moderne samenleving.
Data
 • 2/10 onderwerp trend verhaal bekend;
 • 9/10 interview afspraken geregeld (2 betrokkenen, 2 experts); bronnen voor cijfers vastgesteld;
 • 24/10 eerste versie inleveren per mail;
 • 7/11 eindversie inleveren.
Eisen
 • Correct Nederlands;
 • tussen 1000 en 1500 woorden; minstens 2 foto’s;
 • verhaal heeft voorgeschreven structuur zoals in de cursus behandeld;
 • verhaal heeft minimaal 1 ervaringsdeskundige; 2 experts en cijfers die trend illustreren;
 • trend is duidelijk verwoord in een kernparagraaf.
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.