De held

Voortgang

P1De vorige les ging over de structuur van het verhaal, deze les gaat over de voortgang van het verhaal: wat zet het verhaal in gang? Wat drijft het voort? En hoe komt het tot een eind?

Handeling

De voortgang in een verhaal bestaat uit samenhangende handelingen. Meestal staan de handelingen van een persoon centraal, die noemen we De Held. Dat is degene waar het verhaal om draait. We noemen de held ook wel de hoofdpersoon, of de protagonist.

Een verhaal begint als de held iets overkomt (passief) en besluit iets te ondernemen (actief). We noemen dat de Premisse van het verhaal.  De premisse geeft antwoordt op de vraag: Wat gebeurt er als …..

Plot

PLOT1De samenhang van de handeling noemen we de plot: datgene waardoor de held wordt voortgedreven. Dat kan om een verlangen gaan, naar liefde, geld, inzicht, wraak, verlossing . Veel voorkomende plots worden ook wel omschreven door hun verhaalstructuur, zoals de queeste, het avontuur, of het inzicht (piekervaring).
We spreken van ‘body plots’ als er alleen maar sprake is van uiterlijke veranderingen, en van ‘mind plots’ als de hoofdpersoon zelf verandert. Die laatste zijn voor het onderwerp religie meestal het interessants.

PLOT ONTW

 

De held

HELD

Om over de held te kunnen schrijven, helpt het om je het volgende af te vragen.

  • Wat is het voor iemand die in de gegeven situatie terecht komt
  • Hoe kijkt de held aan tegen de situatie waarin hij of zij verkeert?
  • Welke eerdere gebeurtenissen hebben te maken met de kijk van de held om de huidige omstandigheden?
  • Wat zijn de eerste handelingen van de held in de gegeven omstandigheden?
  • Hoe valt die eerste reactie te verklaren?
  • Wat is het gevolg van de eerste handelingen?
  • Begrijpt de held wat er aan de hand is?
  • Hoe veranderen de gebeurtenissen de held?
  • Welke conclusies trekt de held uit het gevolg van zijn acties?
  • Heeft de held iets geleerd van zijn of haar acties

BESCHRIJVEN

Beschrijven

Empathie

Voor de beschrijving van de held is het belangrijk om na te voelen wat de held voelt.

Verder moet je letten op

Uiterlijk

Lichamelijke kenmerken; assecoires; rol of functie die iemand vervult.

Zoals altijd: kies alleen de relevante details. Dus die details die laten zien wat voor een persoon de held is.

Innerlijk

Vreemd genoeg kun je het best laten zien wat er in iemand omgaat door zijn of haar handelingen te beschrijven. Hoe reageert iemand om ontmoetingen en gebeurtenissen? Het kan ook geen kwaad om uitgesproken gedachten op te schrijven. Tenminste, zo lang ze dienstbaar zijn aan het verhaal.

Achtergrond

Wat voor opleiding heeft de held genoten? Uit wat voor een gezin komt zij? Welke belangrijke gebeurtenissen heeft ze meegemaakt? Welke talenten bezit zij? Waar is ze slecht in?

Relaties

Wie zijn de vrienden van de held? Wie de vijanden?

Techniek

Een paar tips voor het beschrijven van personen

Laat werkwoorden het werk doen

Niet: hij heeft zwarte ogen; maar; zijn zwarte ogen schieten heen en weer.

Als je een algemene indruk van iemand geeft, geef dan ook de details

Ria ziet er sportief uit: T-shirt, Nikes en het haar samengebonden in een staartje

 

Aan het eind van het verhaal moet duidelijk zijn hoe de held is veranderd. Dat kan zowel positief als negatief zijn.

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.