‘Eigenlijk is het hindoeïsme de meest monotheïstische godsdienst’, begint de 72-jarig Prim Jagdewsing uit te leggen over het hindoeïsme. ‘We geloven in een natuurlijke schepping en die heet Brahma.’ Terwijl heel veel mensen denken dat er in het hindoeïsme ontelbaar veel goden zijn, is er eigenlijk maar één God in het hindoeïsme. ‘Net als het christendom geloven wij in een drie-eenheid.’ Dat houd in dat een God drie kanten van zich laat zien. Bij het hindoeïsme is dat Brahman, Vishnu en Shiva. Die drie hebben allemaal manifestaties. ‘De twee belangrijkste en populairste manifesties zijn Krishna en Rama.’

‘Altijd op het moment dat het kwaad over het goede heerste, dan kwam er een manifestatie. Rama heeft het grootste werk gedaan, hij gaf ons de leer hoe jij als mens het meest optimaal kan functioneren en heeft de menselijke beschaving gebracht. Vroeger was iedereen polygaam. Hij voerde de gelijkheid tussen vrouw en man in, want als een man zes vrouwen mag hebben, waarom zou een vrouw dan geen zes mannen mogen hebben? Ook zorgde hij voor het verschil tussen kwaad en goed. Rama werd als prins voor 14 jaar verbannen naar het oerwoud. Met het lichtjesfeest dat pas is geweest vieren we zijn terugkomt vanuit ballingschap.’

‘Mijn favoriete verhaal is het verhaal waarin de mens aan God vraagt: ‘Wat is het verschil met mij en U?’ God antwoordde daarop: ‘Jij moet daden doen en ik niet.’ Waarop de mens reageerde ‘maar wat als ik dat niet wil?’ En God antwoordde daarop: ‘stop dan maar met ademen.’ Het gesprek zou plaats hebben gevonden tussen de grootste boogschutter van de dynastie die Krishna steunde in de strijd tegen de andere dynastie die volgens het verhaal het kwaad zelve was. Net als Rama heeft Krishna het kwaad vernietigd, alleen dat was veel later dan Rama. Krishna zou 5000-6000 voor Christus hebben bestaan. Ook op dat moment was er een slechte koning die niets goeds in zich had. ‘Krishna heeft toen als kind zijnde het kwaad overwonnen.’ Krishna heeft meerdere keren geholpen met het vernietigen van het kwaad.

Met veel enthousiasme vertelt Prim hoe hij in 2,5 week tijd negen pelgrimstochten heeft gemaakt. ‘Alles is zo goed bewaard dat je nog precies kan zien waar het gevecht tussen de twee dynasties zijn gehouden. Alles wat is gebeurd, kan je gewoon nog zien zoals het toen was.’

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.