NVGzP De NVGzP is een jonge en ambitieuze vereniging van en voor gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. De vereniging is opgericht in november 2012 en telt inmiddels zo’n 1.650 leden, een aantal dat wij de komende jaren hopen te verdubbelen.

Nieuwsvoorziening aan psychologen in de gezondheidszorg

De NVGzP onderscheidt zich van andere psychologenverenigingen door haar oriëntatie op de actualiteit en haar eigentijdse manier van berichtgeving daarover, zowel aan leden als aan niet-leden. Onze belangrijkste communicatiemedia zijn onze website en aanvullende digitale communicatiemedia, zoals Nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn.

Onze ambitie is uit te groeien tot hét informatiemedium voor psychologen die werken in de gezondheidszorg. Daarbij is het ook de bedoeling aan eigen nieuwsgaring en duiding van nieuws te gaan doen. Hiervoor zal een redactieteam worden gevormd, waarin (naast mensen uit het vak) ook ruimte is voor journalistiek inbreng.

Zie voor een indruk www.nvgzp.nl, Nieuwsbrieven te vinden onder Nieuws, @nvgzp

Iets voor jou?

Wij zijn op zoek naar een of meer freelance journalisten, die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de realisatie van onze ambities. De aard van het werk is gevarieerd, de omvang in principe grenzeloos. Voor een effectieve bijdrage denken wij aan een inzet van minimaal één dag in de week gedurende een aantal maanden. In deze periode maak je deel uit van het redactieteam en ben je aanspreekbaar op vooraf overeengekomen taken. Deze taken kunnen bijv. zijn:

  • het volgen en voor onze website/Nieuwsbrief bewerken van berichtgeving in andere media;
  • het volgen en verslaan van politieke ontwikkelingen die voor psychologen in de gezondheidszorg van belang zijn;
  • het houden van interviews met psychologen en anderen die voor de beroepsuitoefening van belang zijn;
  • bijdragen aan de (papieren) ledenkrant die we begin november uitbrengen.
  • schrijftalent;
  • belangstelling voor en bij voorkeur enige kennis van psychologie;
  • minimaal één dag in de week gedurende langere tijd beschikbaar.
  • looptijd: dit is in principe een doorlopende opdracht, ingang zo spoedig mogelijk;
  • vergoeding: in overleg.

Nadere informatie en reageren: Peter van Drunen, coördinator NVGzP, pvandrunen@nvgzp.nl